Menu

Kontingentsatser 2024

Kontingent 2024:


Kontingentsatserne for udendørssæsonerne i 2024 er som følger:

Poder (U4 - U8)                                       : 200 kr. 

Børn (U9 - U11)                                       : 350 kr. 

Ungdom (U12 - U16)                                : 450 kr. 

Ungsenior (Årgang 2005 og yngre)            : 640 kr. 

Senior (Årgang 2005 og ældre)                 : 800 kr. 

Ovennævnte beløb opkræves halvårligt ved fremsendelse af girokort til din mail.
Betaling af kontingent kan herefter tilmeldes til automatisk betaling via betalingsservice. 

Opkrævningen af kontingent finder typisk sted medio marts og medio august. 

Kontingentsatserne fastsættes en gang årligt af NFB's bestyrelse.

Bemærk at manglende betaling vil medføre, at modtager en rykker som tillægges gebyr.

Medlemmer som er skyldig i kontingent er udelukket for deltagelse til træning, og til kamp.
Du kan igen deltage lovligt, når kontingentindbetaling har fundet sted. 

Luk