Menu

Udmeldelse

Udmelding af foreningen skal i henhold til vores vedtægter ske skriftlig til vores medlemsansvarlige.

Skriftlig udmeldelse kan derfor ske til vores
e-mail.: nordfalsterfb@gmail.com.

Ønsker du at skifte klub, så skal du bede denne om at indhente din spillertilladelse hos NFB.

Bemærk, at du ikke kan få din spillertilladelse udleveret, såfremt du har ikke betalt kontingent.