Menu

Kontingentsatser 2021

Kontingent 2019:


Kontingentsatserne for udendørssæsonerne i 2019 er som følger:

Poder   2013 og senere 200
Børn   2010 - 2012 350
Ungdom   2000-2009 450
Senior   1978 - 1999 (11 mands) 800
Veteran   født før 1978 (8 mands) 500

 

Kontingentet opkræves halvårligt.
Opkrævningen vil typisk finde sted i februar/marts og igen august/september.
Kontingentet kan også betales til klubbens Mobilepay.


Kontingentsatsen fastsættes en gang årligt af NFB's bestyrelse.

Bemærk at manglende betaling kan medføre, at du får fremsendt en rykkerskrivelse med et tillagt gebyr

Medlemmer som har skyldig kontingent udelukkes for deltagelse i både træning, såvel som kamp indtil indbetaling af kontingentet har fundet sted.