Menu

Udmeldelse

Udmelding af foreningen skal i henhold til vores vedtægter ske skriftlig til vores medlemsansvarlig.

Skriftlig udmeldelse kan ske til vores e-mail.: nordfalsterfb@gmail.com.

Skifter du klub kan du bede denne om at indhente din spillertilladelse.

Det er en betingelse for at få denne udleveret, at du har skyldig kontingent hos NFB.