Menu

50 års jubilæum

 

En stor tak til alle som deltog ved NFB's 50 års jubilæum som fandt sted d. 6. november 2016.

Dette blev markeret med en stor fest i Nørre Vedby Hallen lørdag d. 5. november 2016.

En stor tak skal lyde til festudvalget, som bestod af en række 'gamle' NFB'ere som alle aktivt sørgede
for at det festen blev storslået.

Desuden skal en stor tak lyde til alle sponsorer. Uden deres mangeårige støtte, ville det ikke være muligt.