Menu

Kontingentsatser 2019

Kontingent 2019:


Kontingentsatserne for udendørssæsonerne i 2019 er som følger:

Poder   2013 og senere 200
Børn   2010 - 2012 350
Ungdom   2000-2009 450
Senior   1978 - 1999 (11 mands) 800
Veteran   født før 1978 (8 mands) 500

 

Kontingentet opkræves halvårligt.
Opkrævningen vil typisk finde sted i februar/marts og igen august/september.

Kontingentsatsen fastsættes en gang årligt af NFB's bestyrelse.

Bemærk at manglende betaling medfører rykkerskrivelser med tillagt gebyr

Medlemmer som har skyldig kontingent udelukkes for deltagelse i træning og kamp indtil indbetaling af kontingent har fundet sted.