Menu

Kontingentsatser 2018

Kontingent 2017:


Kontingentsatserne for udendørssæsonerne i 2017 er som følger:

Poder   2012 og senere 200
Børn   2009 - 2011 350
Ungdom   1999-2008 450
Senior   1977 - 1998 800
Veteran   født før 1977 800

Kontingentet opkræves halvårligt.
Opkrævningen vil typisk finde sted i februar/marts og igen august/september.

Kontingentsatsen fastsættes en gang årligt af NFB's bestyrelse.

Bemærk at manglende betaling kan medføre opkrævning af rykkergebyr,
ligesom medlemmer som har skyldig kontingent udelukkes for deltagelse i træning og kamp.