Menu

Kontingentsatser 2023

Kontingent 2023:


Kontingentsatserne for udendørssæsonerne i 2023 er som følger:

Poder (U4 - U8)                                       : 200 kr. 

Børn (U9 - U11)                                       : 350 kr. 

Ungdom (U12 - U16)                                : 450 kr. 

Ungsenior (Årgang 2004 og yngre)            : 640 kr. 

Senior (Årgang 2003 og ældre)                 : 800 kr. 

Ovennævnte beløb opkræves halvårligt ved fremsendelse af indbetalingskort til din mail. Betaling af kontingent herefter kan tilmeldes til betaling via betalingsservice. 

Opkrævningen af kontingent vil finde sted medio marts og igen medio august. 

Kontingentsatserne fastsættes en gang årligt af NFB's bestyrelse.

Bemærk at manglende betaling kan medføre, at du vil modtage en rykker med et tillagt gebyr. 

Medlemmer som er skyldig i kontingent er udelukket for deltagelse i både træning, og kamp, indtil indbetaling af kontingentet har fundet sted.

Luk