Menu

Kontingentsatser 2022

Kontingent 2022:


Kontingentsatserne for udendørssæsonerne i 2022 er som følger:

Poder (U4 - U8)                                       : 200 kr. 

Børn (U9 - U11)                                       : 350 kr. 

Ungdom (U12 - U16)                                : 450 kr. 

Ungsenior (Årgang 2004 og yngre)            : 640 kr. 

Senior (Årgang 2003 og ældre)                 : 800 kr. 

Ovennævnte beløb opkræves halvårligt.

Opkrævningen af kontingent vil typisk finde sted i februar/marts og igen august/september.

Kontingentet kan også betales til klubbens Mobilepay nr. 106510. Kontingentsatserne fastsættes en gang årligt af NFB's bestyrelse.

Bemærk at manglende betaling kan medføre, at du vil modtage en rykker som kan tillægges et administrationsgebyr

Medlemmer som er skyldig i kontingent udelukkes for deltagelse i både træning, såvel som kamp, indtil indbetaling af kontingentet har fundet sted.